Växtodling

 

Idag bedrivs all växtodlingen på 60 ha och är KRAV-certifierad. Ogräs försöker vi hålla i schack med en varierad växtföljd, stubbearbetning och noggrann plöjning. Tistel och kvickrot är en tuff utmaning! Växtnäring får vi genom vår egen stallgödsel och en hög andel klöver i vallen. Vi är självförsörjande på grovfoder, strö och spannmål, vilket är en förutsättning för att kunna vara ett KRAV-certifierat lantbruk. På gården finns även ca 6 ha naturbete och 27 ha skog.