Växtodling

Välkommen till Onsängs gård

Växtodlingen på Onsängs gård

 

Växtodlingen bedrivs idag på 60 ha. All växtodling är KRAV-certifierad. Ogräs försöker vi hålla i schack med en varierad växtföljd, stubbearbetning och noggrann plöjning. Tistel och kvickrot är en tuff utmaning! Växtnäring får vi genom vår egen stallgödsel och en hög andel klöver i vallen.

 Vi är självförsörjande på grovfoder, strö och spannmål, vilket är en förutsättning för att kunna vara ett KRAV-certifierat lantbruk.

På gården finns även ca 6 ha naturbete och 27 ha skog.

 

 

Copyright © All Rights Reserved