Hans & Lotta

Vi driver Onsängs Gård

Vi som äger och brukar Onsängs gård heter Lotta Wallberg Bruun och Hans Bruun. Vi köpte Onsäng våren 2005, efter att letat gård under några år som främst skulle vara lämplig för lammproduktion. 


Vi har båda två gått på Finsta Lantbrukskola i början på 1980-talet. I och med flytten och köpet av Onsäng förverkligade vi en livslång dröm som vi båda haft om att driva ett lantbruksföretag tillsammans. Innan vi flyttade till Onsäng hade vi en liten hästgård i Mälardalen. Där drev Hans ett skogmaskinföretag tillsammans med sin far och bror i 20 år och Lotta arbetade i konferensbranschen. 


Hans är ansvarig för växtodlingen på gården och ser till att det finns foder till djuren. Hans kör också en beståndsgående gallringskördare Sampo HR 46X under större delen av året. Lotta har ansvaret för lammproduktionen på gården, gårdsbutiken och administrativt arbete.


  

Onsängs historia

Onsäng är en gammal bolagsgård som drevs av Marma Långrör, numera Korsnäs. Onsängs ladugård byggdes 1890 och måste då varit en gigantisk byggnad. Den är 750 kvm i byggnadsyta, en takhöjd inomhus på hela 3,80 m. Ladugården har enorma fönster som vetter mot söder, vilket ger ett bra ljus och värmande sol. Den är byggd med stående timmerfasad och sedan är det murat med tegel på insidan. En byggnad som denna är i dag omöjlig att bygga.


När Marma Långrör byggde upp gården var det var det för att bedriva mjölkproduktion men Onsäng var också en stor skogsgård. Det var ett stort antal personer som arbetade på gården vid den tiden. När skogbruket tog över var det Nordsvenska hästar som föddes upp på gården, ända fram till 1960-talet anordnades hästpremieringar på Onsäng.


Onsäng såldes från bolaget 1966 till Kalle Söderberg och brukades tillsammans med sonen Björn och sen 1991 vidare till Sture Nyström. Hans Bruun och Lotta Wallberg Bruun förvärvade gården 2005. Senare ägare har haft mjölkproduktion och lammproduktion. Nu är det lammproduktion på Onsäng.

Onsäng Anno ca 1900, Arbetarna uppställda utanför bostadslängan