Skogsentreprenad

 

Det är Hans som kör gårdens egna Sampo HR 46X som är en liten beståndsgående gallringsskördare. Allt fler skogsägare uppskattar att få gallrat med en liten skördare, skonsamma gallringar med få skador både på mark och kvarstående skog. Ett mycket bra alternativ i första och andra gallring! Vi kör på uppdrag av Mellanskog.

Beståndsgående gallring med Sampo HR 46X