Skogsentreprenad

Välkommen till Onsängs gård

       Skogsentreprenad


Det är Hans som kör gårdens egna Sampo HR 46 som är en liten beståndsgående gallringsskördare. Allt fler skogsägare uppskattar att få gallrat med en liten skördare, skonsamma gallringar med få skador både på mark och kvarstående skog. Ett mycket bra alternativ i första och andra gallring! Vi kör uppdrag åt Siljan skog.

Om ni är intresserade av detta koncept, ta då kontakt med Lars Strandberg  på Siljans lokalkontor i Ljusdal  telefonnr: 0651-17573.
Beståndsgående gallring med Sampo HR 46

Copyright © All Rights Reserved