Får

Välkommen till Onsängs gård

 

Fåren på Onsäng

 

På gården finns det ca 100 tackor. Raser hos oss är Suffolk, Leicester, Gotlandsfår, Finull, samt korsningar av dessa.

 

När vi väljer ut livdjur är egenskaper som en god exteriör, tillväxt, temperament, och ullkvalité viktiga vid urval.

Den egenskap vi värderar allra högst är goda modersegenskaper. Vi vill att våra tackor ska ta väl hand om sina lamm.Urvalen vi gör leder till att vi får en sund och frisk besättning med trevliga djur.  Fåren är anslutna till Elitlamm och innehar M3-status.


Bland våra tackor och lamm finns det många personligheter med sin egen charm. Vi umgås mycket med våra djur vilket gör dem tama och kärvänliga. Vi brinner för god djuromsorg!

 

 Fåren är oerhörda nyttodjur med "fyra ben"- köttet, ullen, skinnen och förmågan att hålla landskapet öppet

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved